Ni a dalt ni a baix

Ni a dalt ni a baix:Vida i mort de la classe professional

El terme classe professional-directiva fa referència a una classe social dins del capitalisme que, en controlar els processos de producció i ocupar una posició gerencial superior a la de la resta de treballadors, no és ni proletària ni burgesa. Concebut com “la nova classe” pels científics socials crítics a la dècada de 1970, aquest grup de professionals de classe mitjana es distingeix d’altres classes socials per la seva formació i educació, típicament títols universitaris, o per ocupacions que tenen una influència en la societat que, altrament, estaria disponible només per als empresaris i propietaris del capital. Aquest llibre radiografia una classe amb ingressos per sobre de la mitjana del seu país, el seu poder en la presa de decisions crucials per al futur de la societat i la manera com s’ha convertit en part de la classe dominant sense ni tan sols ser-ho.

Ressenyes

  • Ehrenreich no va tenir objeccions a exposar la ideologia de la seva pròpia classe frenètica. I va comprendre la importància de la inestabilitat aparent d’aquesta classe per determinar la guerra de classes.

    American Affairs Journal
  • La Nova Esquerra que Ehrenreich representa es va acostar a una nova generació i li va llançar un repte. Si som sincers, hem d’admetre que tot just hem començat a afrontar-ho.

    Gabriel Winant, n+1
  • No se sap mai, el feminisme socialista pot ressorgir en el nostre propi si, almenys per als que vinguin després de nosaltres. Per això, no cal oblidar Barbara Ehrenreich.

    Lynne Segal, Boston Review