Michel Foucault

Michel Foucault (1926-1984) va ser catedràtic d’Història dels sistemes de pensament al Collège de France. La seva obra s’ha consolidat com una de les més importants del segle XX per la profunditat dels estudis, l’originalitat dels plantejaments i la influència de les aportacions. Desenvolupant una incansable vocació metodològica que recull seqüencialment com una arquitectura del saber, una genealogia del poder i una ètica i estètica de l’existència –sempre modulada per una “filosofia de la sospita” que des de Nietzsche i Heidegger s’estén a tots els àmbits de la problematització del subjecte–, Foucault ha escrit llibres tan fonamentals com Història de la bogeria a l’època clàssica, Les paraules i les coses, Vigilar i castigar o els volums de la Història de la sexualitat.

Llibres