La qüestió meridional

La qüestió meridional

El 8 de novembre de 1926, Gramsci va ser detingut i empresonat pel règim de
Mussolini. Poc abans havia redactat aquest escrit sobre la «qüestió meridional», nom
amb què es coneix a Itàlia, des de l’últim terç del segle XIX, l’estat de
subdesenvolupament econòmic i social del sud (el «Migjorn») respecte a les regions
septentrionals del país. Com a nou secretari general del Partit Comunista d’Itàlia,
Gramsci presenta aquí un full de ruta inspirat en els principis del leninisme. S’hi
reivindica una estratègia revolucionària basada en l’aliança entre classes
subalternes italianes, entre el proletariat del nord i la pagesia del sud, sota
lideratge obrer: l’única via possible per enderrocar l’Estat burgès i acabar, alhora,
amb les misèries del Migjorn. En aquest text clàssic, necessari per entendre el
contingut dels Quaderns de la presó (1929-1935), apareix per primera vegada en
l’obra de Gramsci el concepte d’hegemonia, i es defineixen amb claredat alguns
dels temes vertebrals de la seva reflexió carcerària.

Amb el suport de: