Sandra Anitua és antropòloga i estudia el lloc de la cultura popular en l’imaginari del surrealisme català de la postguerra. És membre del Grup de Recerca en Místiques i Heterodòxies religioses, GREMHER, i del grup Espiritualitat Populars i Gènere, EPOGÉ, de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà, OACU.