Joan Salvat-Papasseit

Joan Salvat-Papasseit

Joan Salvat-Papasseit és el poeta avantguardista més destacat de la literatura catalana de la primera meitat del segle XX. Poeta pobre, pobríssim, obrer i obrerista, va participar de les idees cristianes, socialistes, anarquistes i independentistes des de les trinxeres de la ploma i la tinta. És autor de sis llibres de poemes: Poemes en ondes hertzianes, L’irradiador del port i les gavines, Les conspiracions, La gesta dels estels, La rosa als llavis i Ossa Menor. A més, va escriure textos de combat recollits a Fum de fàbrica i Mots-propis, i textos infantils recollits en el llibre Els nens de la meva escala.

Llibres