Analelly Castañeda Mayuri és antropòloga de la Universitat de Barcelona. Membre de l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà i del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials. Ha treballat temes al voltant d'expressions festives i religioses populars.