Aleksandra Kollontai

Aleksandra Kollontai

Aleksandra Kollontai (1872-1952) va ser una líder clau en el moviment socialista rus i l’única dona que va arribar al primer govern soviètic. Aquesta incansable defensora i escriptora de l’emancipació femenina va treballar per avançar en els drets i les llibertats de les dones i modificar aspectes de les lleis que subordinaven a la dona a l’home, li negaven dret al vot i establien que guanyés menys salari i treballar en pitjors condicions.

Llibres